Arkivet på Art Lab Gnesta

Vi utvecklar tillsammans med Art Lab Gnesta ett tillgängligt arkiv. Du som är speciellt intresserad av Karl och Maritas verk är välkommen.

För mer information kontakta: info@artlabgnesta.se

Adress: Bryggeriholmen 4, 646 31 Gnesta